快捷搜索:

陌上深深,依旧年时辙

陌上深深,依旧年时辙

出自近代王国维的《蝶恋花·满地霜华浓似雪
原文赏析:
满地霜华浓似雪。人语西风,瘦马嘶残月。一曲阳关浑未彻。车声渐共歌声咽。
换尽天际芳草色。陌上深深,依旧年时辙。自是浮生无可说。人世第一耽握别。
拼音解读
mǎn dì shuāng huá nóng sì xuě 。rén yǔ xī fēng ,shòu mǎ sī cán yuè 。yī qǔ yáng guān hún wèi chè 。chē shēng jiàn gòng gē shēng yān 。
huàn jìn tiān yá fāng cǎo sè 。mò shàng shēn shēn ,yī jiù nián shí zhé 。zì shì fú shēng wú kě shuō 。rén jiān dì yī dān lí bié 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: